WWF avasi Luontoliven kalakameran ”Kekkosen kalapaikassa” – lähetyksessä seurataan uhanalaisia järvitaimenia

WWF:n Luontolive-lähetyksessä sukelletaan tänä syksynä uhanalaisten järvitaimenten maailmaan. WWF vei kameran Äänekoskella sijaitsevaan kirkasvetiseen Mämmenkoskeen, joka on kunnostettu paratiisiksi uhanalaisille kaloille.

Taimenen kutu alkaa lokakuussa vesien viiletessä, jolloin joessa on odotettavissa kuhinaa. Hyvällä onnella myös WWF:n Luontoliven katsojat pääsevät seuraamaan taimenia tai jopa niiden kutua.

”Kalakameramme voi hyvällä onnella tarjota mahdollisuuden harvinaiseen näkyyn eli uhanalaisen järvitaimenen kutupuuhiin. Olemme kuvanneet taimenia ennenkin, mutta tänä vuonna pyrimme valitsemaan mahdollisimman kirkasvetisen kohteen, jotta yleisö voisi saada katselukokemuksesta kaiken irti”, WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen sanoo.
Lue lisää: https://wwf.fi/uutiset/2022/10/wwf-avasi-luontoliven-kalakameran-kekkosen-kalapaikassa-lahetyksessa-seurataan-uhanalaisia-jarvitaimenia/

Nuorten vapaa-ajankalastajien määrä kasvanut (Luke)

Luke 20.4.2022

Vapaa-ajankalastus 2020 -tilastojulkistuksen mukaan kalastusharrastus on yleistynyt lasten ja nuorten sekä eläkeläisten keskuudessa. Suhteellisesti eniten kalastajamäärät kasvoivat 18-24-vuotiaiden naisten osalta, joiden määrä kasvoi puolella. Työikäisten miesten osuus vapaa-ajankalastajien määrässä on vastaavasti laskenut.

Vuonna 2020 10-17-vuotiaista nuorista kalassa kävi lähes puolet ikäryhmään kuuluvista ja 18-24-vuotiaista yli kolmasosa. Myös eläkeläiset innostuivat kalastusharrastuksesta, sillä yli 64-vuotiaiden kalastajien määrä kasvoi noin neljänneksellä.

– Vapaa-ajan kalastajien määrä oli 2000-luvun alkupuolella laskussa, mutta vuoden 2012 jälkeen vapaa-ajankalastajien määrä näyttää vakiintuneen noin puoleentoista miljoonaan, kertoo yliaktuaari Pentti Moilanen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Lue lisää – aiheita mm. Vapaa-ajankalastajien saalis kasvoi | Valtaosa taimen- ja järvilohisaaliista istutettuja | Tietoa tilastosta ja tilastojulkistus. | www.luke.fi/fi/uutiset/nuorten-vapaaajankalastajien-maara-kasvanut

Kalat ja kalatalous | Tilasto

Väitös: fosfori talteen jätevesistä uudella menetelmällä

tammi 24, 2022

Sini Reuna kehitti väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän, jolla fosfori saadaan talteen jätevesistä entistä paremmin.

Fosfori on kaikelle elämälle korvaamaton alkuaine, jota käytetään muun muassa lannoitteissa. Sen luonnolliset varannot maaperästä ovat hupenemassa. Siksi talteenotto toissijaisista lähteistä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan vastata kasvavaan fosfaattilannoitteiden kulutukseen ja varmistaa ruuan riittävyys myös tuleville sukupolville.

Reunan väitöstutkimuksen tuloksia on hyödynnetty Helsingin seudun ympäristöpalvelujen kehittämässä ja patentoimassa RAVITA™-teknologiassa, joka ottaa talteen jäteveden sisältämää fosforia ja typpeä. RAVITA-prosessissa jäteveden fosfori saostetaan erilliseksi jakeeksi jätevedenpuhdistusprosessin lopussa perinteisesti käytössä olevan rinnakkaissaostuksen sijaan, jossa fosfori saostetaan biologisessa käsittelyssä syntyvän lietteen sekaan. Erillisenä jakeena saostettu fosforisaostuma on fosforipitoisuudeltaan korkeampi kuin perinteinen puhdistamoliete. Tutkimuksessaan Reuna optimoi kyseisen saostuman liuotuksen ja tutki menetelmiä liuoksen jatkojalostukseen.
Lue lisää https://vesitalous.fi/2022/01/vaitos-fosfori-talteen-jatevesista-uudella-menetelmalla/