Väitös: fosfori talteen jätevesistä uudella menetelmällä

tammi 24, 2022

Sini Reuna kehitti väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän, jolla fosfori saadaan talteen jätevesistä entistä paremmin.

Fosfori on kaikelle elämälle korvaamaton alkuaine, jota käytetään muun muassa lannoitteissa. Sen luonnolliset varannot maaperästä ovat hupenemassa. Siksi talteenotto toissijaisista lähteistä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan vastata kasvavaan fosfaattilannoitteiden kulutukseen ja varmistaa ruuan riittävyys myös tuleville sukupolville.

Reunan väitöstutkimuksen tuloksia on hyödynnetty Helsingin seudun ympäristöpalvelujen kehittämässä ja patentoimassa RAVITA™-teknologiassa, joka ottaa talteen jäteveden sisältämää fosforia ja typpeä. RAVITA-prosessissa jäteveden fosfori saostetaan erilliseksi jakeeksi jätevedenpuhdistusprosessin lopussa perinteisesti käytössä olevan rinnakkaissaostuksen sijaan, jossa fosfori saostetaan biologisessa käsittelyssä syntyvän lietteen sekaan. Erillisenä jakeena saostettu fosforisaostuma on fosforipitoisuudeltaan korkeampi kuin perinteinen puhdistamoliete. Tutkimuksessaan Reuna optimoi kyseisen saostuman liuotuksen ja tutki menetelmiä liuoksen jatkojalostukseen.
Lue lisää https://vesitalous.fi/2022/01/vaitos-fosfori-talteen-jatevesista-uudella-menetelmalla/