Etusivu


Kutsu Suomen Vapaa-ajankalastajien koulutustilaisuuteen

Järjestötoiminnan ja hyvän hallinnon perusteet

1.12.2021.
Pitkään tauolla ollut järjestökoulutus palaa jäsenseurojen pyynnöstä SVK:n koulutusohjelmaan nyt uudistetussa muodossa nimellä Järjestötoiminnan ja hyvän hallinnon perusteet.

Koulutuksella annetaan perustietoa yhdistystoiminnasta ja hyvästä hallinnosta. Koulutuksessa käydään läpi seuran päätöksenteko, hallituksen jäsenten tehtävät, seuran säännöt sekä jäsenten oikeudet ja velvollisuudet. Koulutus on tarkoitettu seurojen uusille luottamushenkilöille, mutta se sopii hyvänä kertauskurssina myös vanhoille tekijöille. Koulutus toteutetaan kahden tunnin tehokkaana tietoiskuna.

Koulutuksen ajankohta: Tiistaina 8.2.2022 kello 18.00 – 20.00.
Koulutuspaikka: Voikkaan Luonto- ja Eräkeskus, Voikkaantie 2, 45740 Voikkaa. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etänä Google Meet -alustalla.

Kouluttaja: Pekka Lehdes, järjestöasiantuntija, Suomen Vapaa-ajankalastajat.
Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen: Viimeistään maanantaina 7.2.2022 sähköisellä lomakkeella osoitteessa: https://forms.gle/jSbKjSR9MNjHUPha8. Lisäinfo koulutuskutsusta (pdf)


Kutsu Suomen Vapaa-ajankalastajien koulutustilaisuuteen

Fisuun-kalakummikoulutus 4.12.2021

9.11.2021.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri kutsuu kaikki nuorisotoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt Fisuun- kalakummikoulutukseen Voikkaalle.

Koulutuksessa tutustutaan kalakummitoiminnan käytäntöihin, SVK:n nuorisotoiminnan teemoihin ja tapahtumiin sekä kummien käytettävissä oleviin tukimateriaaleihin. Koulutuksen tavoitteena on antaa kalakummeille valmiuksia järjestää nuorisotoimintaa, joka on laadukasta, turvallista sekä nuoria kiinnostavaa.

Koulutus on tarkoitettu Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin alueella toimiville nuorisotoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus sopii sekä uusille koulutettaville että vanhoille kalakummeille.

Koulutuksen ajankohta: Lauantai 4.12. kello 10.00–13.00.
Koulutuspaikka: Luonto- ja Eräkeskus. Voikkaantie 2, 45910 Voikkaa.
Ilmoittautuminen koulutukseen: Sähköpostilla viimeistään 25.11. mennessä janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi
Lue lisää koulutuskutsusta (pdf)!


Tilanne Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä

Covid-19

Alueelliset suositukset

Päijät-Soten alue on koronaepidemian leviämisaluetta 4.10. alkaen. Suositukset ja rajoitukset ovat pääosin voimassa 12.12. asti, mutta niitä muutetaan epidemiatilanteen mukaan tarvittaessa jo aiemmin.

Suositusten ja rajoitusten oleellisimmat kohdat, päivitetty 26.11.:

  • Koronayhteistyöryhmä on esittänyt aluehallintovirastolle sisätiloissa olevien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten rajoittamista 20 henkilöön. Koronapassia käyttäviä tilaisuuksia määräys ei rajoittaisi.
  • Yksityistilaisuudet suositellaan rajaamaan 20 henkilöön. Etenkin rokottamattomien aikuisten suositellaan välttävän sisätiloja, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.
  • Yksityistilaisuuksissa suositetaan noudattamaan THL:n vinkkejä turvallisiin juhliin.
  • Kaikkien ikäryhmien myös sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoimintaa kilpailuineen voidaan harjoittaa noudattaen turvaetäisyyksiä ja opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeiden mukaisesti. Osallistujamäärää ei rajoiteta.
  • Julkisiin sisätiloihin on voimassa laaja maskisuositus. Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille ulkonakin pitkäkestoisissa ruuhkatilanteissa.
  • Etenkin kahdesti rokotetut lieviin hengitystieoireisiin sairastuneet henkilöt voivat käyttää oman harkintansa mukaan kotona itse tehtävää pikatestiä ennen terveydenhuollossa tehtävään PCR-testiin hakeutumista.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Tartuntatautilain 58 c ja e pykälät velvoittavat yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijia sekä liikennöijiä.

Kaikissa asiakastiloissa tulee

  • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
  • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
  • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
  • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Päijät-Soten alueella rokottamattomien aikuisten suositellaan välttävän sisätiloja, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan erityisesti, jos on kysymys anniskeluravintoloista, joukkueurheilusta tai kontaktilajista, hengellisistä kokoontumisista, kuorolaulutoiminnasta tai yhteislaulutilaisuuksista, yöpymistä edellyttävistä kursseista, joukkoliikenteestä tai isoista yleisötilaisuuksista, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty. Mikäli henkilö kuitenkin osallistuu näihin tilaisuuksiin, on suositeltavaa välttää lähikontakteja ja käyttää maskia.

Julkiset tilat

Yleisölle avoimissa tiloissa on noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän vaatimuksia.

Kirjastot ovat auki, mutta turvavälit tulee taata kaikissa tiloissa. Kansalaisopistojen ryhmätoiminta voi alkaa terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Koronayhteistyöryhmä on esittänyt aluehallintovirastolle sisätiloissa olevien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten rajoittamista 20 henkilöön. Koronapassia käyttäviä yleisötilaisuuksia määräys ei rajoittaisi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston aiempi päätös rajoittaa sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia, joissa on seisomakatsomo. Vastaavasti aluehallintovirasto rajoitti yhteislaulutilaisuuksia siten, että niihin voi osallistua enintään 20 henkilöä. Päätös on voimassa 27.11.-26.12. Koronapassia käyttäviä tilaisuuksia päätös ei koske.

Terveysturvallisuus ja mahdollisuus tosiasiallisesti välttää lähikontaktit sisätiloissa on edelleen varmistettava noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta sekä tartuntatautilain 58 c pykälän vaatimuksia. Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä kontaktia.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 20 henkilöön. Suositus ei koske tilanteita, joissa koronapassi on käytössä. Edelleen on tarpeen rajoittaa fyysisiä lähikontakteja tartunnanriskin vuoksi. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa. Yksityisissä juhlissa kannattaa huomioida THL:n ohjeet turvallisten juhlien järjestämiseen.

Etätyö

Suositamme etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa sitä voidaan soveltaa. Lisäksi on tarpeen edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Kasvomaskisuositus

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille henkilöille ulkotiloissa tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia, liikkumista vaikeuttavia ruuhkia. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kasvomaskeja kuntien jakelupisteissä. | Näin käytät kasvomaskia oikein, video (THL)

Lue lisää: https://paijat-sote.fi/koronavirus/alueelliset-suositukset/