Nastolan yhteislupajärvet


Salpausselän kalatalousalue

Ilmoitus, 4.5.2023: Salpausselän Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma sai 12.12.2022 lainvoiman ELY-keskuksen päätöksellä POSELY/2203/2022. Suunnitelmaan liittyneet kalastusrajoitukset tulivat käyttöön 6.4.2023 tehdyn päätöksen POSELY/3625/2022 mukaisesti keväällä.

Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä siihen liittyvät päätökset ovat kaikkia kalastajia sekä vesialueen omistajia sitovia. Uusissa kalastusmääräyksissä on huomioitava etenkin uudet kuhan alamittarajat, jotka nousivat monissa alueen vesistöissä. Uudet määräykset voi tarkistaa ELY-keskuksen päätöksestä tai www.kalastusrajoitus.fi sivustolta.

Salpausselän kalatalousalueen kalastusrajoitukset 6.4.2023 alkaen: verkon solmuvälit 23-59mm kielletty ja kuhan alamitta 50 cm!
Arrajoen reitti koskee seuraavia vesialueita: Alasenjärvi, Kymijärvi, Kärkjärvi, Pitkäjärvi, Kalliojärvi, Alvojärvi, Villähteen- Kukkanen, Pikku-Kukkanen, Iso-Kukkanen, Salajärvi. Arkiomaanjärvi, Kivijärvi, Oksjärvi, Sylvöjärvi, Arrajärvi ja alueen lammet ja joet. .


Nastolan yhteislupajärvet 2023

Kalastuslupien nettikauppa – kalakortti.com

Klikkaa karttaa isommaksi!

Tuoreimmat tiedot löydät Nastolan osakaskunnat ry:n kotisivuilta: osakaskunnat.fi sekä Salpausselän kalatalousalueen sivuilta.