Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista 7.1.2020 alkaen

ELY-keskus 7.1.2020
ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Vuoden 2020 määrärahojen hakuaika on 7.1.–28.2.2020.

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2020 haussa ovat:

  • kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

ELY-keskus voi varata osan määrärahasta myöhemmin jaettavaksi. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan harkita rahoitettavaksi määrärahatilanteen niin salliessa.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.

Tarkemmat hakuohjeet ja hakuaineisto ovat saatavissa ELY-keskuksen verkkosivuilta
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-kalatalouden-edistamiseen tai ELY-keskuksista.

Tulorekisteriin ilmoittamiseen muutoksia pienille toimijoille vuonna 2020

Tulorekisteriin ilmoittamista helpotetaan pienille toimijoille vuonna 2020. Hallitus esittää muutoksia, jotka keventävät pienyrittäjien, järjestöjen ja vapaaehtoisten hallinnollista taakkaa.

Esityksen mukaan tulojen ilmoittamisen määräaika pitenee, kun on kyse

  • luontoiseduista
  • palkkaennakoista
  • verovapaasta kustannusten korvaamisesta
  • rekisteröidyn yhdistyksen maksamista enintään 200 euron kertasuorituksista.

Lisäksi pieniä kilpailupalkintoja ei tarvitse enää vuonna 2020 ilmoittaa tulorekisteriin, jos ne ovat enintään 100 euron arvoisia. Poikkeuksena ovat työ- tai palvelussuhteessa maksettavat kilpailupalkinnot.

Tulorekisteri on suljettu vuodenvaihteessa 30.12.2019 – 1.1.2020

Tulorekisteri laajenee vuodenvaihteessa, kun lähes 500 uutta organisaatiota alkaa käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020 alkaen. Laajennuksesta johtuen tulorekisteri on suljettu 30.12.2019
klo 20 – 1.1.2020 klo 17.

LUE LISÄÄ…

Vapaa-ajankalastajat: Vapaa-ajankalastusstrategiaa ryhdyttävä toteuttamaan ripeästi

SVK 23.11.2019
Lähes joka kolmas suomalainen kalastaa vapaa-ajallaan. Vapaa-ajankalastuksessa liikkuu huomattavia rahavirtoja ja sen tuottamat terveyshyödyt ovat merkittäviä. Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia valmistui syksyllä ja maamme hallitus lupaa toimeenpanna sitä. Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin.

Vapaa-ajankalastajamäärät ovat Suomessa laskeneet vuosituhannen alun parista miljoonasta neljänneksellä. Vuodesta 2012 lähtien vähenevä suuntaus näyttää kuitenkin tilastojen mukaan taittuneen ja kalastajamäärä on vakiintunut 1,5 miljoonaan.
Vapaa-ajankalastus on kuitenkin murroksessa. Väestön kaupungistuessa ja luontosuhteen muuttuessa myös suhde kalastukseen muuttuu. Vapaa-ajankalastuksesta haetaan yhä enemmän elämyksiä ja hyvinvointia. Kalastusta kritisoiva eläinsuojeluaktivismi voimistuu ja toisaalta luonnonkalan merkitys kestävänä ja eettisenä ravintona korostuu. Uudet kalatalousalueet laativat parhaillaan vesilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmia samalla, kun valtion hallintorakenteita uudistetaan.

Maa- ja metsätalousministeriössä on hiljattain päivitetty Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) aloitteesta Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia. Tahtotilana siinä on, että vapaa-ajankalastus on myös lähivuosina suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää maamme monipuolisia kalalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.
Strategian yhtenä tavoitteena on nostaa esille vapaa-ajankalatalouden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien vaikutukset kansanterveyteen. Yhteistyötä eri ministeriöiden ja aluehallinnon välillä sekä koko kentällä pyritään lisäämään poikkihallinnollisesti samalla selkeyttäen kalastusharrastuksen edistämis- ja neuvontatyötä tekevien järjestöjen tehtäviä.

Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiassa ei ole esitetty toimenpiteitä, vaan kalataloushallinto ja -tutkimus, neuvontajärjestöt ja kalatalousalueet toteuttavat sen tahtotilaa ja tavoitteita oman toimintansa puitteissa osana kokonaisuutta. Antti Rinteen hallitus lupaa osaltaan toimeenpanna strategiaa.

SVK:n syyskokous katsoo, että strategiasta on vielä saatava valtioneuvoston periaatepäätös, jotta sille saadaan riittävän korkea painoarvo myös tulevia hallituksia ajatellen. Lisäksi SVK:n syyskokous katsoo, että strategian toimeenpanemiseksi on mahdollisimman pian perustettava strategian poikkihallinnollinen toimeenpanoryhmä, jossa laaditaan strategian lähivuosien painopistealueet ja sovitaan osapuolten toimenpiteet niiden toteuttamiseksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön syyskokous pidettiin 23.11.2019 Helsingissä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Markku Marttinen, p. 044 759 9717, s-posti: markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa. www.vapaa-ajankalastaja.fi, www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen, www.fisuun.fi, www.ottiopas.fi, https://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/