Piirin kilpailutoimikunta tiedottaa


30.10.2020
Vuodelle 2021 pm-kilpailusääntöihin tehdään seuraavia muutoksia/päivityksiä:
Pm-laituripilkki henkilökohtaiset sarjat: M, M70v, N, N70v, Nu15v, Nu18v, Huom!
(onki- ja pilkki sarjajako säilyy entisellään, eli M, Mv60v, Mv70v, N, Nv60v, Nv70v, nu15v ja Nu18v.)

Kaikki joukkuekilpailut:
Miesten sarjassa 2-henkiset joukkueet (parikilpailu) Huom!
Mv-sarjoissa 3-henkiset joukkueet
N- ja Nv-sarjoissa yhdistetyt 2-henkiset joukkueet (parikilpailu) Huom!
Nu-sarjoissa yhdistetyt 2-henkiset joukkueet

Päätettyjä kisapäiviä

Vakapi kilpailukalenteri valmistuu piirin syyskokoukseen marraskuun lopulle, mutta tässä
muutamia päätettyjä päivämääriä seurojen omien kalenterien pohjaksi
.

 • 14.2. Pm-pilkki, merialue, ilmoitetaan viimeistään 4.2.2021
 • 30.05. Pm-onki, Kimola kanava, Eiraskan silta
 • 15.08. Pm-kilpaonki, paikka avoin
 • 04.09. Pm-uistelu, Iitti, Urajärvi
 • 12.09. Pm-laituripilkki, Hamina

Muistutuksia pilkkikilpailuiden säännöistä…

Kilpailuissa käytössä SM-kilpailusäännöt sovelletuin osin.
Kilpailutoimikunta haluaa nostaa muutaman säännön esiin, joita valitettavasti ei täysin noudateta.
Jatkossa näiden sääntöjen rikkomisesta kilpailijan suoritus hylätään ilman varoitusta.

 • kaira tulee olla porattuna pystyyn pilkinnän aikana!
 • reikiä ei saa porata etukäteen!
  kilpailijan on siis pilkittävä tekemällään reiällä aina, ennen kuin saa tehdä seuraavan
  pilkkiavannon.
 • etäisyys kanssakilpailijaan on vähintään viisi (5) metriä. Kilpailija ei saa mennä pilkkimään
  lähemmäksi, vaikka saisi siihen luvan!!!

Vakapi kilpailutoimikunta toivoo, että mm. näihin sääntörikkeisiin puututaan myös jäsenseurojen omissa kuin yleisissä pilkkikilpailussa.

Kilpailumaksut ja palkinnot

Suositellaan 15€ osallistumismaksuja aikuisten sarjoihin.
Palkinnot vähintään 70% osallistumismaksutuloista.

Syysterveisin,
Vakapi kilpailutoimikunta