Kalastus


Kalaan Suomeen – На рыбалку в Финляндию

Suomen kalastuslupajärjestelmä sekä kalojen alamitat ja rauhoitusajat.

Система лицензирования рыбной ловли Финляндии, минимальные размеры рыб и сезонные ограничения На рыбалку в Финляндию. читать далее (pdf)

Lisätietoa / Более подробную информацию: www.ahven.net/russian


Vastuullinen vapaa-ajankalastaja

SVK 4.9.2012
Vastuullinen vapaa-ajankalastajaHanke kestävän kalastuksen puolesta

Päästäisitkö juuri saamasi metrin mittaisen hauen takaisin uimaan? Entäpä komean rasvaevällisen meritaimenen? Pyydätkö ainoastaan kalastusta kestäviä lajeja? Jos vastasit kyllä, olet todennäköisesti vastuullinen vapaa-ajankalastaja.

Vastuullisen Vapaa-ajankalastajan nettisivut on avattu osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen. Sivuilla voi käydä muun muassa allekirjoittamassa Vastuullisen Vapaa-ajankalastajan sitoumuksen, joka palkitaan laadukkaalla tunnustarralla.


Kalanpyydysten merkintä uudistui

KKL 16.4.2012
Hallitus on päättänyt muutoksista kalanpyydysten merkintöihin sekä kalastuksenvalvojan koulutukseen ja kokeeseen. Uudet määräykset astuvat voimaan 5.4.2012.
Asetuksen mukaan seisova tai kiinteä kalanpyydys on aina merkittävä yhdellä tai useammalla lippusalolla tai koholla sekä tarvittaessa välikoholla, ja jäältä kalastettaessa säädöksen mukaisella merkkisalolla.
Asetuksessa annetaan lisäksi tarkemmat määräykset huhtikuun alusta voimaan tulleessa laissa säädetystä kalastuksenvalvojan kokeen suorittamisesta ja koulutuksen sisällöstä.
* Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta löytyy tästä (pdf)
* Uuden asetuksen mukaista pyydysten merkintätapaa on havainnollisesti kuvattu Kalatalouden Keskusliiton esitteessä – Merkitse pyydyksesi oikein! (pdf)