Kalastus


Kalatalousalueita on jatkossa 118

ELY-keskukset ovat vahvistaneet kalatalousalueiden uudet rajat. Kalavarojen kestävän käytön ohjaamiseksi perustetaan yhteensä 118 kalatalousaluetta. Uudet kalatalousalueet on muodostettu entisten kalastusalueiden tilalle. Kalastusalueita on vielä noin 220 kappaletta, mutta vuoden 2019 alussa perustettavia alueita on noin sata vähemmän.

Uuden kalastuslain perusteella vesialueet jaetaan kalatalousalueiksi niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta. Kalatalousalueet muodostuvat kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Aluetta määritettäessä on otettu huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Rajoihin vaikuttivat myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmat.

ELY-keskusten päätökset ja karttapalvelu sekä yhteistyöryhmien esitykset ja esityksistä annetut lausunnot ovat nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla:
www.ely-keskus.fi/web/ely/kalatalousaluejako


Kalaan Suomeen – На рыбалку в Финляндию

Suomen kalastuslupajärjestelmä sekä kalojen alamitat ja rauhoitusajat. Lue lisää (pdf)

Система лицензирования, минимальные размеры рыб и сезонные ограничения рыбной ловли в Финляндии. читать далее (pdf)

Lisätietoa / Более подробную информацию: www.ahven.net/russian


Vastuullinen vapaa-ajankalastaja

SVK 4.9.2012
Vastuullinen vapaa-ajankalastajaHanke kestävän kalastuksen puolesta

Päästäisitkö juuri saamasi metrin mittaisen hauen takaisin uimaan? Entäpä komean rasvaevällisen meritaimenen? Pyydätkö ainoastaan kalastusta kestäviä lajeja? Jos vastasit kyllä, olet todennäköisesti vastuullinen vapaa-ajankalastaja.

Vastuullisen Vapaa-ajankalastajan nettisivut on avattu osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen. Sivuilla voi käydä muun muassa allekirjoittamassa Vastuullisen Vapaa-ajankalastajan sitoumuksen, joka palkitaan laadukkaalla tunnustarralla.


Pyydysten merkintä

pyydysKalastuslain 33 § mukaan seisovat ja kiinteät pyydykset on merkittävä niin, että ne ovat selvästi muiden vesillä liikkuvien havaittavissa. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydysten merkinnälle asetetaan tiukemmat vaatimukset kuin muilla vähemmän liikennöidyillä vesillä tai alueilla, joilla pyydysten ei katsota haittaavan liikennettä tai vesialueen muuta käyttöä. Eri pyydystyyppien merkinnälle on asetettu erilaiset vähimmäis-vaatimukset.
* Pyydysten merkintä – säädökset löydät tästä (pdf)