Pilkkijät purnaavat, miksei viiden metrin turvaväli pakkasessa riitä? Katso suorana 12.2. klo 9.15 nouseeko avannosta kalaa. (yle.fi)

Rapala-rahasto palkitsee hyvät teot kalavesien kunnostamiseksi, haku on auki nyt

Rapala-rahasto on jo vuosien ajan tukenut paikallisesti merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimia ja edistänyt samaan päämäärään tähtääviä tieteellisiä tutkimuksia ja muita esivalmisteluja eri puolilla Suomea. Rahasto ei kuitenkaan ohjaa varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin.

Tänä vuonna Rapala-rahasto on julistanut avoimesti haettavaksi 300-3000 euron arvoisia apurahoja edellä mainittujen toimien tukemiseksi. Hakemukset on lähetettävä maaliskuun loppuun mennessä.

Tukea hyville teoilleen voivat hakea mitkä tahot tahansa. Esimerkiksi osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat sekä opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne.

Kalastusvälinelahjoitusten arvoisiksi hyviksi teoiksi lasketaan puolestaan eri tahojen järjestämät tilaisuudet, joissa tarjotaan lapsille, nuorille ja muille erityisryhmille mahdollisuutta tutustua kalastusharrastukseen ja syventää siihen liittyviä tietoja ja taitoja.

Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset ja valitsee niistä parhaiten Rapala-rahaston periaatteita vastaavat hankkeet. Tuettavat tahot julkistetaan toukokuun loppuun mennessä.

Hakuohjeet löytyvät osoitteesta https://www.rahasto.rapala.fi/hakuohjeet. Lisäksi rahaston sivuilta löytyy tietoa viime vuosina tuetuista avustuskohteista.