Vesijärven kuhaistutukset alkoivat (Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö)

13.10.2021

Vesijärveen istutetaan syksyn aikana noin 53 000 pikkukuhaa.

Vesijärvessä on hyvä luontainen kuhakanta. Kuhan kutu ei kuitenkaan tuota läheskään joka vuosi vahvoja ikäluokkia, minkä vuoksi tuki-istutukset aloitettiin vuonna 2020. Enonselällä on myös laajasti käytössä 60 mm solmuvälin verkot kuhanpyynnissä, mikä turvaa kuhille ainakin yhden kutukerran. Hyvinä vuosina Enonselän kuhanpoikastiheys on ollut noin 90 kpl/ha.

Tänä syksynä kesänvanhoja kuhanpoikasia istutetaan noin 53 000 kappaletta. Ensimmäinen erä käsitti noin 5000 poikasta. Kuhanpoikaset painoivat noin kuusi grammaa kappaleelta ja olivat vajaa 10 cm pitkiä. Enonselän lisäksi kuhaa tullaan istuttamaan Kajaanselälle ja Laitialanselälle.

Kuha käyttää ravintonaan pikkukalaa, etenkin kuoretta ja on siis luonnon oma hoitokalastaja. Kuha on järven hoidon kannalta merkittävä apu, sillä kuoreen kalastus on varsin hankalaa. Pienikokoisena kalana se ei juurikaan jää nuottaan tai rysään ja troolia ei Enonselällä käytetä muuten kuin tutkimustarkoituksiin. Lue lisää => https://www.vesijarvi.fi/2021/10/13/vesijarven-kuhaistutukset-alkoivat/