Särkikalojen merkintäpilotti tuo tietoa kalojen liikkumisesta


Särkikalojen merkintäpilotti tuo tietoa kalojen liikkumisesta hoitokalastuksen tueksi

Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö 14.03.2016
Särkikalojen merkintäpilotti tuo tietoa kalojen liikkumisesta hoitokalastuksen tueksiVesijärven Enonselän ja Paimenlahden hoitokalastuksen yhteydessä kokeillaan kuhan, särjen ja lahnan merkitsemistä. Lahden ympäristöpalvelujen, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kokeilussa merkitään 600 kalaa.

Seuranta antaa mielenkiintoista tietoa siitä, liikkuvatko särkikalat Vesijärven eri selkäalueiden välillä, sanoo kalojen merkintään osallistuva vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi Lahden ympäristöpalveluista.

Särkikalojen liikkumisesta tiedetään yleisesti melko vähän. Sitä on tutkittu jonkin verran muilla järvillä, mutta vesistöalueella on suuri merkitys kalojen liikkumiselle. – Jos Paimenlahdella merkitty särki pyydetään myöhemmin Kajaanselällä, niin se on hoitokalastuksen kannalta kiinnostava tieto, toteaa tutkija Jukka Ruuhijärvi LUKEsta.

Matti Kotakorpi ja Jukka Ruuhijärvi toivovat, että niin pilkkijät kuin muutkin kalastajat toimittavat saamiensa merkittyjen kalojen tiedot LUKEen joko postitse tai internet-lomakkeen kautta ja tukevat siten selvityksen onnistumista. Jos merkintäkokeilu onnistuu teknisesti ja työlle saadaan rahoitusta, niin hanketta on tarkoitus jatkaa laajempana. Vesijärven mittakaavassa merkittyjä kaloja pitää olla enemmän kuin 200 lajia kohti, jotta saadaan luotettavia tuloksia.

LUKEn sivuilla on lomake tietojen palautusta varten osoitteessa:
www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/palauta-kalamerkki/.

Kalamerkeissä on yksilöllinen kirjaimista ja numeroista koostuva koodi, jonka voi palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella. Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja –paikka tarkasti. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5 €) sekä tiedot kalan merkintäpaikasta ja merkintäkoosta.
Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse. Merkatun kalan voi hyvin palauttaa elävänä järveen merkkeineen, jolloin sen liikkeistä voidaan saada vielä lisätietoa.

Lisätiedot:
Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, matti.kotakorpi@lahti.fi, puh. 050 5391696
Tutkija Jukka Ruuhijärvi, jukka.ruuhijarvi@luke.fi, puh. 0295327423

Vapaa-ajankalastajat ovat valmiita kuhan alamitan nostoon

Vapaa-ajankalastajat ovat valmiita kuhan alamitan nostoon ja saalismäärän kiintiöimiseen

 

SVK 10.09.2014
svk logoKuhakannan elinvoimaisuuden turvaamiseen tähtääviä nykyistä tiukempia säätelypäätöksiä ei pidä nähdä kalastusta heikentävinä toimina. Päinvastoin ne näkyvät lyhyessä ajassa kalastajien saaliskalojen määrän ja koon kasvuna, eli kalastuksen laatu paranee. Jyväskylän Tuomiojärven kalastajille tehty kysely osoittaa selvästi, että nykyistä tehokkaammalla kuhankalastuksen säätelyllä on vapaa-ajankalastajien tuki takanaan.

Tuomiojärven kuhan säätely tarkoitti vuoteen 2011 asti vain lain määräämän 37 senttimetrin alamitan noudattamista. Vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön kahden kalan päiväkiintiö, 45 sentin alamitta ja 65 sentin suositusylämitta. Kiristyneiden sääntöjen toimivuutta selvitettiin kalastajilta postikyselyllä viime keväänä. Sen perusteella päiväkiintiötä kannatti yli 80 prosenttia, alamittaa 90 prosenttia ja ylämittaa suosituksena tai sitovana 60 prosenttia kalastajista. Kalastajien positiiviset mielipiteet ovat kannustava esimerkki sille, että vastaavia säätelypäätöksiä kannattaa ottaa käyttöön muissakin vesistöissä.

Tuomiojärven tiedustelusta valmistuu raportti tämän vuoden loppuun mennessä. Alustavia tuloksia kuultiin Tuomiojärven kalastuksen kehittymistä ja vastuullista kalastusta käsitelleessä seminaarissa 4. syyskuuta Jyväskylässä. Tapahtuman järjestivät Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) ja Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelut.

Lisätietoja:

SVK, kalatalouskonsulentti Olli Saari p. 050 339 4660 tai olli.saari(at)vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 561 seurassa toimii yhteensä noin 45 000 kalastuksen harrastajaa.