Kalastusmatkailututkimus


Hei,

Olen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen oppilas ja työskentelen apulaistutkijana ”Vapakalastuksen säätelyn uudet menetelmät ja mekanismit” -hankkeessa. Työstän hankkeelle omaa pro gradu -tutkielmaani, joka käsittelee kotimaassa tapahtuvan kalastusmatkailun elämyksellisyyttä, kalastusharrastuksen vakavuutta sekä vastaajan näkökulmaa pyydystä ja päästä -kalastukseen
(catch-and-release).

Tutkimus toteutetaan kaksiosaisena ja sen ensimmäisessä vaiheessa vapaa-ajankalastajilta kerätään taustatietoa käsiteltäviin aiheisiin ohesta löytyvällä kyselylomakkeella. Myöhemmin tämän tiedon pohjalta toteutetaan vielä syventäviä haastatteluita nk. ”vakaville harrastajille”. Tässä vaiheessa olisikin ensiarvoisen tärkeää saada vastauksia mahdollisimman paljon sekä ennen kaikkea mahdollisimman monipuolisesti erilaisia vapaa-ajankalastajia kuvastavana otantana.

Tämän takia myös lähdin lähestymään teitä. Niin tämän kuin myös ”Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä” -hankkeen tiimoilta on ollut puhetta, että kyselytutkimusta olisi mahdollista levittää myös teidän erilaisia sähköisiäkanavianne pitkin. Olisikin hienoa, jos tämä kyselylomake saataisiin jakoon myös teidän kauttanne. Näin olisi mahdollista tavoittaa huomattavia määriä kalastuksenharrastajia eri puolilta Suomea. Uskoisin myös, että tämän tutkimuksen tulokset harrastuksen vakavuuden, että profiloitumisen vaikuttamisesta kalastusmatkailuun, kalastuselämyksen muodostumiseen kuin myös kalastajien pyydystä ja päästä käyttäytymiseen kiinnostaa sekä tukee teidän järjestönne missiota.
Kalastusmatkailututkimus: https://link.webropolsurveys.com/S/55CA3FE338047593

Oikein mukavaa ja aurinkoista alkanutta viikkoa!
Ystävällisin terveisin,
Lari Turunen
0400 829 839
Itä-Suomen yliopisto