11.12. Uusia IHN-tapauksia kirjolohilaitoksilla!

07.06. SVK – Vinkki vanhemmille: Nuorten kalastustapahtumissa kalojen narraamista ja aarteen etsintää

26.05. SVK – Istutettavien lohien ja taimenten rasvaeväleikkaukset pakollisiksi

24.05. MMM – Kalat.fi on kalastajan näyteikkuna – Uusi sivusto aukeaa tänään 24.5.

24.05. Luke – Kesän lohiseurannat Tornion- ja Simojoessa käynnistyvät jälleen

07.02. HY – Isokokoiset emokalat välttämättömiä kalakantojen uusiutumiselle

Enonselällä reippaasti kuhaa, isoa ahventa ja kuoretta

Särkikalojen merkintäpilotti tuo tietoa kalojen liikkumisesta


Särkikalojen merkintäpilotti tuo tietoa kalojen liikkumisesta hoitokalastuksen tueksi

Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö 14.03.2016
Särkikalojen merkintäpilotti tuo tietoa kalojen liikkumisesta hoitokalastuksen tueksiVesijärven Enonselän ja Paimenlahden hoitokalastuksen yhteydessä kokeillaan kuhan, särjen ja lahnan merkitsemistä. Lahden ympäristöpalvelujen, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kokeilussa merkitään 600 kalaa.

Seuranta antaa mielenkiintoista tietoa siitä, liikkuvatko särkikalat Vesijärven eri selkäalueiden välillä, sanoo kalojen merkintään osallistuva vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi Lahden ympäristöpalveluista.

Särkikalojen liikkumisesta tiedetään yleisesti melko vähän. Sitä on tutkittu jonkin verran muilla järvillä, mutta vesistöalueella on suuri merkitys kalojen liikkumiselle. – Jos Paimenlahdella merkitty särki pyydetään myöhemmin Kajaanselällä, niin se on hoitokalastuksen kannalta kiinnostava tieto, toteaa tutkija Jukka Ruuhijärvi LUKEsta.

Matti Kotakorpi ja Jukka Ruuhijärvi toivovat, että niin pilkkijät kuin muutkin kalastajat toimittavat saamiensa merkittyjen kalojen tiedot LUKEen joko postitse tai internet-lomakkeen kautta ja tukevat siten selvityksen onnistumista. Jos merkintäkokeilu onnistuu teknisesti ja työlle saadaan rahoitusta, niin hanketta on tarkoitus jatkaa laajempana. Vesijärven mittakaavassa merkittyjä kaloja pitää olla enemmän kuin 200 lajia kohti, jotta saadaan luotettavia tuloksia.

LUKEn sivuilla on lomake tietojen palautusta varten osoitteessa:
www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/palauta-kalamerkki/.

Kalamerkeissä on yksilöllinen kirjaimista ja numeroista koostuva koodi, jonka voi palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella. Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja –paikka tarkasti. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5 €) sekä tiedot kalan merkintäpaikasta ja merkintäkoosta.
Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse. Merkatun kalan voi hyvin palauttaa elävänä järveen merkkeineen, jolloin sen liikkeistä voidaan saada vielä lisätietoa.

Lisätiedot:
Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, matti.kotakorpi@lahti.fi, puh. 050 5391696
Tutkija Jukka Ruuhijärvi, jukka.ruuhijarvi@luke.fi, puh. 0295327423

Tenojoelta 78 tonnia lohta – saalis edelleen keskimääräistä pienempi

Rantanuoliainen ja yhdeksän muuta ennätyskalalistalle