Tulorekisteriin ilmoittamiseen muutoksia pienille toimijoille vuonna 2020

Tulorekisteriin ilmoittamista helpotetaan pienille toimijoille vuonna 2020. Hallitus esittää muutoksia, jotka keventävät pienyrittäjien, järjestöjen ja vapaaehtoisten hallinnollista taakkaa.

Esityksen mukaan tulojen ilmoittamisen määräaika pitenee, kun on kyse

  • luontoiseduista
  • palkkaennakoista
  • verovapaasta kustannusten korvaamisesta
  • rekisteröidyn yhdistyksen maksamista enintään 200 euron kertasuorituksista.

Lisäksi pieniä kilpailupalkintoja ei tarvitse enää vuonna 2020 ilmoittaa tulorekisteriin, jos ne ovat enintään 100 euron arvoisia. Poikkeuksena ovat työ- tai palvelussuhteessa maksettavat kilpailupalkinnot.

Tulorekisteri on suljettu vuodenvaihteessa 30.12.2019 – 1.1.2020

Tulorekisteri laajenee vuodenvaihteessa, kun lähes 500 uutta organisaatiota alkaa käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020 alkaen. Laajennuksesta johtuen tulorekisteri on suljettu 30.12.2019
klo 20 – 1.1.2020 klo 17.

LUE LISÄÄ…

Vapaa-ajankalastajat: Vapaa-ajankalastusstrategiaa ryhdyttävä toteuttamaan ripeästi

SVK 23.11.2019
Lähes joka kolmas suomalainen kalastaa vapaa-ajallaan. Vapaa-ajankalastuksessa liikkuu huomattavia rahavirtoja ja sen tuottamat terveyshyödyt ovat merkittäviä. Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia valmistui syksyllä ja maamme hallitus lupaa toimeenpanna sitä. Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin.

Vapaa-ajankalastajamäärät ovat Suomessa laskeneet vuosituhannen alun parista miljoonasta neljänneksellä. Vuodesta 2012 lähtien vähenevä suuntaus näyttää kuitenkin tilastojen mukaan taittuneen ja kalastajamäärä on vakiintunut 1,5 miljoonaan.
Vapaa-ajankalastus on kuitenkin murroksessa. Väestön kaupungistuessa ja luontosuhteen muuttuessa myös suhde kalastukseen muuttuu. Vapaa-ajankalastuksesta haetaan yhä enemmän elämyksiä ja hyvinvointia. Kalastusta kritisoiva eläinsuojeluaktivismi voimistuu ja toisaalta luonnonkalan merkitys kestävänä ja eettisenä ravintona korostuu. Uudet kalatalousalueet laativat parhaillaan vesilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmia samalla, kun valtion hallintorakenteita uudistetaan.

Maa- ja metsätalousministeriössä on hiljattain päivitetty Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) aloitteesta Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia. Tahtotilana siinä on, että vapaa-ajankalastus on myös lähivuosina suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää maamme monipuolisia kalalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.
Strategian yhtenä tavoitteena on nostaa esille vapaa-ajankalatalouden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, mukaan lukien vaikutukset kansanterveyteen. Yhteistyötä eri ministeriöiden ja aluehallinnon välillä sekä koko kentällä pyritään lisäämään poikkihallinnollisesti samalla selkeyttäen kalastusharrastuksen edistämis- ja neuvontatyötä tekevien järjestöjen tehtäviä.

Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiassa ei ole esitetty toimenpiteitä, vaan kalataloushallinto ja -tutkimus, neuvontajärjestöt ja kalatalousalueet toteuttavat sen tahtotilaa ja tavoitteita oman toimintansa puitteissa osana kokonaisuutta. Antti Rinteen hallitus lupaa osaltaan toimeenpanna strategiaa.

SVK:n syyskokous katsoo, että strategiasta on vielä saatava valtioneuvoston periaatepäätös, jotta sille saadaan riittävän korkea painoarvo myös tulevia hallituksia ajatellen. Lisäksi SVK:n syyskokous katsoo, että strategian toimeenpanemiseksi on mahdollisimman pian perustettava strategian poikkihallinnollinen toimeenpanoryhmä, jossa laaditaan strategian lähivuosien painopistealueet ja sovitaan osapuolten toimenpiteet niiden toteuttamiseksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön syyskokous pidettiin 23.11.2019 Helsingissä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Markku Marttinen, p. 044 759 9717, s-posti: markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 506 seurassa toimii yhteensä noin 38 000 kalastuksen harrastajaa. www.vapaa-ajankalastaja.fi, www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen, www.fisuun.fi, www.ottiopas.fi, https://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat/

Kutsu nuorisovetäjien koulutukseen 18.-19.1.2020

Vapaa-ajankalastajapiirien ja kalastusseurojen nuorisovetäjille ja nuorisotoiminnasta kiinnostuneille.

Välitättehän ystävällisesti tietoja koulutuksesta eteenpäin.

Nuorten ohjaus ja opastaminen
– vinkit turvalliseen nuorisotoimintaan

18.-19.1.2020 Hotelli Petäys, Petäyksentie 35, Tyrväntö

Koulutus on suunnattu vapaa-ajankalastajapiirien nuoriso- ja perhetoimikuntien jäsenille sekä seurojen nuorisotoimijoille . Ohessa järjestetään myös Nuori vetäjä -koulutuksen ensimmäinen osio , kaikille innokkaat 16-20 -vuotiaat nuoret mukaan koulutukseen!
SVK tarjoaa jäsenilleen pääsyn, majoituksen ja ruokailut, sekä korvaa matkakulut 25 snt / km + 2snt / lisähenkilö tai matkalippujen hinta. Julkisilla kulkuvälineillä (juna, linja-auto) saapuville järjestetään kuljetus Hämeenlinnasta mahdollisesti.

Koulutuksen Ilmoittaudutaan 31.12.2019 mennessä Jaana Piskoselle
jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi , p. 050 597 4933

Lisätietoja: Janne Tarkiainen p. 044 547 9116

Lue kutsu Nuorisovetäjien 2020 koulutukseen (mm. päivien ohjelma) tästä (pdf)